Čakra jóga® je cestou
sebepoznání a sebezkušenosti.

Výcvik Čakra jóga®

Výcvik pro ročník 2020 právě skončil, přihlášky do ročníku 2022 budeme přijímat ve 2. polovině roku 2021, děkujeme.

Čakra jóga® je mapou na životní cestě, jejímž cílem je integrita – jednota mezi rovinou těla, mysli a duše, rovinou osobní a nadosobní.

Čakra jóga® ideově vychází z energetiky a filosofie tantrické jógy, ale je metodou netradiční.

Jde o uvážlivou syntézu různých přístupů, praxí a paradigmat se společným cílem celistvosti a existenciální jednoty, rezonující s transpersonální cestou.

Srdečně zveme k účasti na prvním ročníku sebezkušenostního a sebepoznávacího výcviku Čakra jógy®.

Roční výcvik je orientovaný na prohloubení sebezkušenosti a sebepoznání, skrze teoretický a praktický rámec systému Čakra jóga®.

Je určen lektorům jógy, kteří se po zdárném absolutoriu mohou stát Certifikovanými lektory Čakra jógy®, ale i jednotlivcům, které daný přístup oslovuje z ryze osobních důvodů a potřeb.

V obou případech je ale vyžadována dosavadní zkušenost s paradigmatem čakra jógy®.

Detaily a podmínky certifikace se zájemci dozví v přihlášce a přidružených dokumentech.

Výcvik se bude konat ve skupině deseti lidí v Praze.

Úspěšné absolvování výcviku je podmíněno účastí na všech modulech, teoretickou a praktickou, zkouškou, obhajobou práce.

Barbora Hu

Garantem paradigmatu Čakra jóga®

Barbora Hu a Andrea Knotková

Garanti výcviku Čakra jóga®

Externí spolupráci na výcvikovém programu jako hosté zašťiťují:

 

Pjér La Šéz, psychoterapeut, herec, publicista

Michael Vančura, psychoterapeut

Alita Zaurak, astrolog

Marta Tovtová, ájurvéda, TCM

Petra Belko, lékař

Tereza Dvořáková, fyzioterapeut

Časové rozvržení modulů a nástin programu

1. VÍKEND

Úvod do jógy, ideové pilíře čakra jógy, klíčové aspekty jógové etiky, morálky a filosofie. Základy tantricko-jógové energetiky (guny, bhúty, pančakóša, panča prána, nádí, granthi, ádháry)

Host Marta Tovtová
Energetika ájurvédy v osobní typologii

2. VÍKEND

Múladhára, tělo, stres, somatické čtení, postura, aspekty ásany, tělo jako projekční plocha, umění pociťovat, korelace mezi fyziologií a anatomií člověka a energetikou čakra jógy, nevědomí, homo animalis.

Hosté MuDr. Petra Belko a Tereza Dvořáková
Anatomie těla a její duševní přesah

3. VÍKEND

Svádhišthána, emoce, stín, emocionální inteligence, cesta od sebepojetí k sebepřijetí, slast, podvědomí, problematika přenosu a protipřenosu ve výuce jógy, homo socialis, symbolické myšlení v čakra józe

Host Pjér La Šéz
Iniciační archetypy: Anima & Animus

4. VÍKEND

Manipúra, transformace, ego, síla, manipulace, metodika veřejné lekce čakra jógy, definice cíle, záměru, očista.

Host Alita Zaurak
Archetyp Slunce a Měsíce

5 VÍKEND

Anáhata, rovnováha, sebe-správa v jóga terapeutické praxi, základy terapeutické práce s klientem v individ. lekci, facilitace, kolektivní vědomí, soucit, myslet srdcem, rituál v sádhaně, bhakti a karma márga.

6. VÍKEND

Višuddhi, otevřenost komunikace, mantra a práce s hlasem ve výuce, práce se slovem, hudbou, tichem, tvůrčí prázdnota a prostor pro sebezkušenost ve vedené praxi, komunikace s klientem, deník praxe, verbální obratnost ve výuce.

7. VÍKEND

Ágja, umění vhledu, džňána jóga, otázka perspektivy, dhjána a dháraná, mysl jako ne/přítel, iluze, práce s rozšířenými stavy vědomí v indiv. praxi čakra jógy transpersonální psychologie

Host Michal Vančura
Psychospirituální krize

8. VÍKEND

Sahasrára, paradigma transpersonální psychologie, holotropní realita a advaita védanta. Konzultace, závěrečný satsang, doplňkové přístupy k čakra józe, marma vidjá.

9. VÍKEND

Zkoušky, představení vybrané kazuistiky a aplikováné terapie (psaná práce + praktická ukázka), test. Závěrečný rituál a společná praxe.

Přihlašte se do výcviku čakra jógy

Následně vám bude zaslána přihláška a dotazník, po vyhodnocení všech přihlášek vám bude zaslána zpráva o přijetí / odkladu přihlášky (cca do 1 měsíce od přijetí přihlášky).

Po potvrzení přijetí do výcviku je nutné uhradit kurzovné dle podmínek v přihlášce

Plánované moduly čakra jógy

Žádná událost

Rádi byste se mnou spolupracovali?

Napište mi a společně přijdeme na to, jak by naše spolupráce mohla vypadat.