Moje cesta
k sebeléčení

Vnímám, že jsme celý život ovlivnění jistým výchozím nastavením našeho příchodu na svět a situací, do které se rodíme. Vědomě vystoupit z bludných kruhů naší rodinné historie a začít se rozhodovat svobodně, tak abychom budovali spokojený život pro sebe i druhé, je z mého pohledu usilovná celoživotní práce především se sebou sama.

Můj příběh

začal traumatickým dětstvím a náročnými životními okolnostmi, které jsem rozkrývala a opracovávala skrze dlouhodobou psychoterapii, Maitri dýchání, rituály přírodních národů, potní chýše, hledání vizí, různé techniky práce s tělem i myslí, jógu a meditaci. Na cestu sebe uzdravování jsem vešla v 19ti letech s upřímným odhodláním vystoupit z nežádoucích rodinných vzorců a opravdu jsem netušila, co všechno mě čeká. Nyní vidím, že je to cesta na celý život. Tak jako domorodí obyvatelé Ameriky věřím, že prací na svém životním příběhu ovlivňujeme sedm generací před námi i po nás.

Ve 21 letech

jsem při dokončování studia v USA onemocněla a doktoři mi po operativních zákrocích a nasazení hormonální medikace sdělili, že můj stav je vážný a z jejich pohledu nevyléčitelný. Podepsala jsem revers, prodala, co se dalo a rozhodla se hledat pro sebe léčení v tradičních kulturách a zdrojích. Synchronicita mě dovedla do Indie, kde jsem se začala naplno věnovat józe, práci s dechem, ajurvédě a celostním očistám. Postupně jsem zcela proměnila svůj život, návyky, stravu i vztahy. Nechala jsem se vést cestou, která se přede mnou otevírala jako vchod do tajného chrámu. Do půl roka se můj stav výrazně zlepšil a za další rok mě i doktoři na západě prohlásili za, pro ně zcela nepochopitelně, naprosto zdravou.

Do Indie

Do Indie se pravidelně vracím, abych do větší hloubky studovala cesty, které mi pomohly se uzdravit – nyní především práci s tělem. S mnohými ze svých učitelů jsem stále v kontaktu a zároveň jsem postupem času pochopila, že má touha najít toho jednoho správného gurua, který mě bezchybně provede všemi těžkostmi života, je stále pouze hledání figury dokonalého otce. Pro vnitřní vedení se učím obracet se do svého nitra a otevírat oči světlu i temnotě, kterou mi nabízí. Mám zkušenost, že naše stíny jsou jen odštěpené části nás, které je dobré zavolat zpátky a znovu přijmout za své. Často je to velmi náročný proces. Potlačovaním ale tyto temné části nás nezmizí, pouze nabývají na intenzitě a z vlastní zkušenosti vidím, že pro dobré fyzické i psychické zdraví člověka je potřeba jejich integrace.

Vnímám, že svoboda, kterou sama v sobě zažívám, přichází s poctivou prací a zodpovědností. Klíčovým aspektem v mé každodenní praxi je satja (pravdivost a upřímnost), áhimsá (princip nenásilí směrem k sobě i druhým), tapas (disciplína), sebereflexe, svadhjája (nekončící proces studia a sebezkoumání) a išvarpránidhána (respekt a spojení s tím, co mě přesahuje).

Žila jsem

na mnoha místech světa (Costa Rica, Izrael, Španělsko, Blízký východ, USA, Izrael, Indie), abych si uvědomila, že domov nosím ve svém srdci a vrátila jsem se zpátky do Čech, abych pocítila, že to nejpostatnější se neděje na cestách vně ale uvnitř. S rodinou jsme odešli z Prahy do přírody, která je mým velkým průvodcem. Čerpám energii ze silových míst, i z pouhého bytí v krajině a kontaktu s přírodními živly. Jsem rituální člověk, každý den začínám se záměrem a rozmlouvám se silou, která mě přesahuje. Používám k tomu nástroje domorodých Američanů, indickou cestu jógy a celistvosti, tibetského buddhismu, křesťanských modliteb i židovských zpěvů, českých rostlin a bylin a šamanských cest dálného východu. V Indii se tomuto přístupu říká tantra, tedy sjednocení mnoha medicinálních cest, které slouží jednomu cíli – zvědomění a prožití vnitřní jednoty všeho, co je, neduální podstaty tohoto vesmíru (advaita védanta).

Klienti mi občas říkají,

že mému ostřížímu pohledu do jejich nitra nic neunikne a ptají se mě, jak to dělám. Bylo by svůdné říci, že je to jakási nadpřirozená superschopnost, ale myslím, že je to obyčejná kombinace dharmy (směřování ducha), tedy určitých vloh a především práce a zase práce. Tak jako se dobrý fotbalista učí přesně kopnout míč do brány a dát gól, dobrý průvodce se skrze vlastní zkušenost učí trefit to místo v člověku, které je potřeba zvědomit a vynese ho na světlo. Cítím, že jsem na cestě raněného léčitele, toho, jež umí pomoci druhým zhojit ta místa v nich, kde sám byl raněn. A protože nejsem jenom průvodce ale především člověk, tak léčení težkých témat ráda prokládám humorem, nadhledem a lehkostí, které jsou samy o sobě pro mne medicínou.

Moje kvalifikace

 • Supervizní výcvik v BIOSYNTÉZE (od roku 2024, právě probíhá)
 • Základní výcvik v BIOSYNTÉZE, celostním přístupu v somatické psychoterapii – 2021-2023
 • MAITRI BREATHWORK facilitátor, výcvik v léčivé práci s dechem a rozšířených stavech vědomí, držení léčivého pole, rituálního rámce a intuitivní práce s tělem, Česká republika, 2018-2019
 • ČAKRA JÓGA® – vedení výcviku společně s Barborou Hu (roční sebezkušenostní výcvik po jehož absolutoriu je možné stát se certifikovaným lektorem Čakra jógy), Praha, 2019
 • CHAKRA PANI KRIYA (yantra, yagna, mantra japa, samskara, nadi shodana), Shivoham tantra, Guruji Ramjkumar Baswar, India, December 2018, unfinished
 • AITHEIN HEALING MASSAGE COURSE (anatomy, body reading, methodology of emotions stored in the body, healing body work), Aithein Ayurveda Massage School, Agonda, Goa, India,  2018
 • MARMA POINTS MASSAGE COURSE (ayurveda, marma, history, doshas, temperaments , diagnosis, human body), Aithein Ayurveda Massage School, Agonda, Goa, India, 2017
 • TYR, True Yoga Reviews Ambassador, 2017
 • Yoga&Traditional Tantra Teacher Training (hatha, tantric vinyasa, pranayama, meditation, yogic studies and sadhana from the traditional Tantric practises of India), Satya Loka School of Yoga&Traditional Tantra, 200 hours, Goa, India, 2016
 • Hatha and Ashtanga Vinyasa Teacher RYT 200 by Bhagsu Yoga Institute, Dharamsala, India (registered by Yoga Alliance)- Anatomy, Pranayama, Meditation, Core Hatha Yoga Asanas, Communication Skills, 2012
 • Certified Prenatal Yoga Teacher (Yoga Education Institute, Western Florida) 2013
 • Stargate, Výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí, jemnohmotnými energiemi, rituálním rámcem a psychospirituálními metodami léčení, 2010
 • Shaktipata, Kundalíni Mahájóga, Ánandí Má and Dilípdží, VP1, Praha, 2008
 • Karate, SK Masada, Karate Vision, Shotokan Ryu, 3.  KIU, Praha, 1996-2006
 • FCE, CAE, TOEFL (109/120), University of Cambridge (proficiency in speaking, listening, reading and writing skills in English), Praha, 2005, 2007, 2011
 • CELTA, Akcent International House Prague, The Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults – Certifikát ve výuce angličtiny pro dospělé, s výsledkem PASS A) 2013
 • University of Iowa, Iowa City, USA, Liberal Arts studies, 2010-2011
 • Univerzita Karlova, Praha, filozofická fakulta, jednooborové studium Anglistiky – amerikanistiky, absolventka Bc, 2007-2011

Můj etický kodex

Uvědomuji si, že dotýkat se někoho je citlivá věc. Jako body terapeutka se neustále zlepšuji prostřednictvím dalšího studia, praxe a zvyšováním sebeuvědomění, což je jedním z mých hlavních cílů. Účelem tohoto etického kodexu je vymezení jasného, zdravého a bezpečného prostoru pro klienta i terapeuta.

Kodex je převzatý od asociace CASi (Zora Vančurová, Jan Řezáč, Zdenka Šímová) – je upravený a doplněný. – zdroj

Individuální sezení

 1. Body terapeut formuluje kontrakt ve spolupráci s klientem, co možná nejjasněji a to co se týče užité metody, frekvence sezení, plateb a trvání sezení.
 2. Body terapeut považuje všechny informace o klientovi za důvěrné. Důvěrný je i fakt, že probíhá tělová terapie. Princip důvěrnosti lze porušit pouze se souhlasem klienta. Výjimkou je odborná konzultace s kolegou, lektorem nebo supervizorem nebo v rámci intervize, při níž se zdrží údajů osobní povahy.
 3. Body terapeut pečuje o to, aby byl energeticky, emočně a kognitivně přítomen, vycentrován a vymezen v terapeutickém vztahu. Respektuje hranice a vnitřní procesy klienta.
 4. Body terapeut kriticky posuzuje průběh terapie, její pokrok a užitek pro klienta. Jeho další postup vychází z tohoto posouzení.
 5. Body terapeut poskytuje pouze ty služby, pro něž má oprávnění a kvalifikaci. Informuje poctivě o svých schopnostech a hranicích jím prováděné terapie. Uvědomuje si omezení a kontraindikace.
 6. Body terapeut respektuje klientovy hranice: fyzické, osobní, duchovní, politické, náboženské.
 1. Body terapeut není iniciativní pokud jde o sexuální jednání ani se nedopustí sexuálního jednání nebo činnosti během odborné lekce, i když sám klient učiní pokus o sexualizaci vztahu.
 2. Body terapeut nepracuje pod vlivem alkoholu, drog nebo dalších látek, které mění vědomí.
 3. Body terapeut může odmítnout nebo ukončit poskytování služeb klientovi, který se chová hrubě nebo je pod vlivem alkoholu, drog nebo dalších látek, které mění vědomí.
 4. Body terapeut udržuje a zlepšuje své odborné znalosti, kompetence a profesionalitu pomocí dalšího vzdělávání a školení.
 5. Během terapie se body terapeut soustředěně věnuje výhradně klientovi (terapie je oproštěna od vyřizování soukromých i jiných záležitostí jako např. zvedání telefonu, otevírání pošťákovi, apod.).
 6. Body terapeut nepracuje s osobami, ke kterým má blízký osobní vztah. Rovněž nepracuje s blízkými osobami klienta, se kterým již započal práci, pakliže to může způsobit rizika na straně klienta či terapeuta nebo negativně ovlivnit spolupráci. Dojde-li při spolupráci ke křížení rolí, je body terapeut povinen na takový jev upozornit. Klient je povinen informovat terapeuta o křížení rolí, pokud si je ho vědom.