Terapeutická
práce s tělem

Marma terapie

Marma terapie je formou práce s tělem za užití marma bodů – míst v těle, kde se setkávají svaly, cévy, kosti, vazivová tkáň a/nebo klouby. V těle je celkem 107 hlavních marma bodů (108mým marma bodem je samotná mysl). Marma vlastně zjedodušeně řečeno znamená citlivý nebo zranitelný bod, prostor těla. Skrze místa, kde jsme citliví a zranitelní, se nám také může dostat léčení nebo uvolnění konkrétních tělesně-emočních bloků, se kterými právě marma pracuje.

Práce s jednotlivými marma body pozitivně ovlivňuje konkrétní tělesné orgány a fyzické i energetické dráhy těla, odbourává jejich zatížení a emočně podmíněná témata spojená s nimi na rovině psychické. Obecně lze říci, že marma terapie pomáhá harmonizovat tělo i mysl a uvede člověka do hluboké relaxace, v konkrétních případech pak pracuje s konkrétní tělesně-duševní situací klienta, se kterým si k práci vždy stanovím konkrétní záměr.

Objednat se ke mně můžete na celotělovou marma masáž, terapeutickou masáž pro konkrétní tělesné i duševní obtíže nebo práci s konkrétní přetíženou částí těla či emocionální a mentální rovinou.

Marma terapie probíhá formou masáže jednotlivých částí těla, silného fyzického stlačování specifických bodů na těle i práce s energií v závislosti na řešeném tématu nebo obtížích. Součástí marma terapie může být také vyšetření pulzu a základní stanovení dané tělesné rovnováhy či případného disbalancu na bází tří kóš – pitta (oheň – voda), kapha (země – voda) a váta (vzduch – éter).

Aithein - léčivá práce s tělem

Tato práce s tělem se zakládá na tom, že člověk není jen hmotou – svaly, tkáněmi a orgány, které je třeba v případě zatuhlosti fyzicky uvolnit. V Aithein vnímáme člověka jako komplexní bytost, která má schopnost se sama vyléčit z nemocí a neduhů, když má k tomu čas, prostor a správnou podporu.

Aithein

znamená znovu oživit, vrátit se ke zdrojové energii uvnitř sebe sama, a tak tento způsob práce s tělem vrací člověka k jeho přirozené síle, vitalitě a schopnosti sebeléčení.

Součástí Aithein je body reading (čtení těla). Tělo není ve skutečnosti nic jiného než oděv naší duše a dle toho, co zažíváme, se naše tělo tvaruje a mění. Všechny emoce, které prožíváme, přirozeně vyvolávají v těle reakce jako např. stažení svalů, zvedání ramen, schovávání hrudníku, zatínání zubů atd., jež přímo reagují na naše prožitky a tím tělo krátkodobě chrání. Pokud si však nedovolíme emoce naplno projevit a z našich emočních reakcí se stanou stále se opakující nevědomé vzorce, tělo začne v konkrétních místech tuhnout, ztrácí flexibilitu a schopnost volně se pohybovat a můžeme se stát zajatci uvnitř neprostupného brnění našeho vlastního těla.

Když tělo zapomene, že jsou všechny jeho části přirozeně svobodné a mohou se volně pohybovat, říkáme tomu “železná košile zvyku zapomnění” a ta stojí za prvotními stádiemi různých nemocí.

V této léčivé práci budeme společně odkrývat vzorce uložené ve Vašem těle, které postupně uvolňujeme, tak abychom se dotkli nejen Vaší fyzické schránky, ale i mysli a duše, které v ní sídlí.

Léčivá práce s tělem Aithein nabízí čtení a diagnostiku Vašeho těla, jemnou ale hlubokou intuitivní masáž svalů, tkání a orgánů, náhled do Vaší psychosomatiky a nástroje k otevření možnosti sebezkoumání a sebeléčení. Klienti se během práce mnohdy dostanou do meditačních a tranzovních stavů, kde mají možnost nahlédnout hlouběji do svých vlastních vnitřních obsahů a uvolnit nezpracované emoce.

Maitri dýchání

Maitri dýchání je podpůrnou technikou napomáhající celkovému rozvoji a procesu uzdravování na rovině tělesné, emoční i spirituální. Zpřístupňuje rozšířené stavy vědomí bezpečným způsobem a pomáhá tak léčení, vnitřnímu posílení a rozvoji laskavosti k sobě samým i druhým. Součástí dobrého držení tohoto procesu je možnost následné podpory, která slouží k integraci vhledů a zkušeností z těchto stavů do každodenního života.

Maitri dýchání™ bylo rozvinuté v 80. letech ve Spojených státech Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D.) a Russellem D. Parkem, Ph.D. Je jednou z variant sebezkušenostní práce s dechem. V roce 2015 skončil 1. výcvik Maitri dýchání v Evropě, který probíhal pod záštitou mezinárodního společenství Kayumari a Center for Sacred Studies. Pojem “Maitri” (v sanskrtu: maitrí, v pálí: mettá, angl.: loving-kindness) odkazuje k nepodmíněnému přátelství a milující laskavosti k sobě samotným a k druhým.

Proces Maitri dýchání je kombinací prohloubeného intenzivního dýchání, rituálního rámce, evokativní hudby, doteku a dalších prvků, jejichž synergie v nás probouzí léčivé procesy. Můžeme se potkat s tím, co je právě přítomné v našich tělech, emocích a myšlenkách, ale i s tím, co je skryté v paměti našeho těla a nevědomí (období porodu, rané dětství další životní fáze). Objevují se i zkušenosti, je přesahují naše běžné vnímání (transpersonální oblast).

Díky kontaktu s těmito vnitřními procesy se otevírají možnosti osobní transformace, jež se dotýkají každého aspektu naší identity – tělesného, emočního, mentálního i spirituálního. Maitri pracuje s neverbální, tělově-emoční pamětí, energeticky nás pročišťuje a uvolňuje na velmi hluboké úrovni, což může vést k léčení fyzických i psychických traumat. Maitri dýchání propojuje bioenergetické metody práce s tělem s mediumistickou prací, při které se školení facilitátoři mohou stát nástroji pro zprostředkování léčivé energie a harmonizaci pole dýchajících.

Maitri dýchání je možné uskutečnit ve skupině, kde setkání zabere celý jeden den a nebo individuálně, kde se jedná o zhruba 5ti hodinový proces. K účasti na individuálním Maitri dýchání (pouze Vy a facilitátor) je zapotřebí alespoň jedno předchozí osobní setkání s facilitátorem. V poli Maitri dýcháni je zásadním aspektem bezpečný prostor, ve kterém se můžete s důvěrou otevřít intenzivní vnitřní práci. Tento bezpečný prostor dále podporuje vhodná edukace, vedená meditace a dobře držený rituální rámec. Součástí procesu je také vědomé užití práce s bylinami, hudbou, bubnováním a kvalifikované práce s tělem. V rámci jednoho celodenního skupinového dýchání probíhají 2 samostatná dýchání a každý má tak možnost zažít metodu v pozici “dýchajícího” a v pozici “toho, který je podporou” (sitter). Facilitátoři v tomto případě pracují v týmu.

Více o této metodě si můžete přečíst na: www.maitridychani.cz

Rádi byste na sobě začali pracovat, ale nevíte jak na to?

Napište mi a společně přijdeme na postup, který by Vám pomohl.