VÝCVIK PUJA MARMA TERAPIE (PMT) září 2024 - červen 2025

16zář(zář 16)8:3415čvn(čvn 15)8:34VÝCVIK PUJA MARMA TERAPIE (PMT) září 2024 - červen 2025(září 16) 8:34 - (červen 15) 8:34

Detail akce

Puja marma terapie je metoda body worku, tedy práce s tělem, jejímž cílem je podpořit přirozený proces sebeuzdravení v těle i mysli člověka.
PMT je rituální forma tělové práce vyvinutá Andreou Fuego. Ctí tradiční přístupy jako je ajurvédská masáž, práce s marma body, očista a práce s energií podle domorodých amerických kmenů. Opírá se též o moderní přístupy jako je Čakra jóga®, Aithein (práce s emocemi uvíznutými v měkkých tkáních) a somatickou psychoterapii.
Srdečně Vás zvu k účasti na prvním vypsaném ročníku sebezkušenosti, sebeléčení a společné praxe metody Puja Marma terapie.
Roční výcvik je orientovaný na teoretickou i praktickou znalost lidské anatomie, indických masážních technik, ajurvédského systému tattev a dóš, marma bodů, očisty, somatiky a psychologie těla.
Tento výcvik je určen tělovým terapeutům a masérům stejně jako zájemcům o sebepoznání a sebepéči. Výhodou je předchozí zkušenost a znalost přístupů, o které se v PMT opíráme.
Detaily ohledně přijetí a podmínky pro certifikaci se zájemce dozví v přihlášce a přidružených dokumentech. Úspěšné absolvování výcviku je podmíněno 90% účastí na všech unitech, teoretickou a praktickou zkouškou a doložením písemné reflexe.
Výcvik se skládá z 8mi třídenních unitů, celkem 200 výukových hodin a bude do něj vybráno maximálně 12 studentů.
Před přihlášením do výcviku doporučuji absolvovat workshop Puja Marma terapie. V letošním roce je ještě jeden vypsaný termín 16.-17.12.2023
Garantem výcviku v PMT je Andrea Fuego.
Garantem metody Marma terapie pro tento výcvik je Gagori Mitra.
ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UNITŮ A NÁSTIN PROGRAMU:
1.UNIT 16.-18.9.2024 (pondělí-středa)
Úvod do PMT, historický kontext, setup prostoru a lehátka, první čakra múladhára, prithvi tattva, typy masážních pohybů, masáž chodidel, marmy chodidel
2.UNIT 18.-20.10.2024 (pátek-neděle)
Anatomie, práce s oleji, púdža – modlitba a očista, úvodní setkání, kontraindikace, druhá čakra svádhištána, džal tattva, masáž nohou a pánve, marmy nohou a pánve
3.UNIT 26.-28.11.2024 (úterý-čtvrtek)
Příprava na práci s klientem, práce s krystaly kyseliny mléčné, SMA (sensory-motor amnesia), postoj při práci, třetí čakra manipúra, agni tattva, masáž zad a břicha, marmy zad a břicha
4.UNIT 24.-26.1.2025 (pátek-neděle)
Pránický systém, práce s dechem a energií, somatika, čtvrtá čakra anaháta, váju tattva, masáž hrudi a paží, marmy hrudi a paží
5.UNIT 17.-19.2.2025 (pondělí-středa)
Psychologie těla, body reading, pátá čakra višuddhi, akáš tattva, práce s vůněmi a vykuřovadly, masáž krku a obličeje, marmy krku a obličeje
6.UNIT 4.-6.4.2025 (pátek-neděle)
Hudba, sebepéče, práce s bylinným elixíry, šestá čakra ádžna, nástroje čištění, vize a vizualizace, masáž hlavy, marmy hlavy
7.UNIT 14.-16.5.2025 (středa-pátek)
Diagnostika pomocí pulzu, sedmá čakra sahasrára, marma masáž celého těla, reflexe a teoretická zkouska, satsang
8.UNIT 13.-15.6.2025 (pátek-neděle)
Celotělová Puja Marma terapie, praktická zkouška, závěrečný rituál
Víkendové unity budou mít vždy následující harmonogram: pátek 15:00-20:30, sobota a nedelě 9:00-17:30. Unity v pracovním týdnu budou mít vždy následující harmonogram 1. a 2. den 9.00-17:30, 3. den 9:00-14:30.
K úspěšné graduaci je potřeba: alespoň 90% procent účasti na všech unitech (absenci lze doplnit v dalším běhu výcviku nebo skrze individuální plán po domluvě s garantem výcviku), osobní reflexe v délce 3 normostran, alespoň 70% skóre na vědomostním testu, splnění praktické zkoušky.
PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK:
emailem na: andrejka@lunalava.cz do 20.12.2023
Následně Vám bude zaslána přihláška, dotazník a prohlášení o vědomém souhlasu.
Po vyhodnocení všech přihlášek budete během ledna 2024 vyrozuměni o přijetí/nepřijetí do výcviku. V případě většího počtu zájemců proběhnou online rozhovory, které budou zpoplatněné částkou 700,-
Pro potvrzení přijetí do výcviku je nutné uhradit kurzovné dle podmínek v přihlášce.
CENA VÝCVIKU A PLATBY:
Přihláška k výcviku je platná až po zaplacení zálohy 16 000,- a to nejpozději k datu 15.3.2024.
Celková platba 64 000,- (respektivě 48 000,- po odečtení zálohy) je splatná k 30.6.2024 nebo je možné ji po zaplacení zálohy uhradit ve třech splátkách po 16 000,- a to vždy nejpozději k datům 30.6.2024, 30.9.2024 a 30.11.2024. Celková platba zahrnuje účast na 8mi výcvikových modulech ve výcvikovém programu PMT, tištěná skripta k PMT a dále ajurvédské masážní oleje, bylinné elixíry a vykuřovadla používaná v průběhu výcviku.
MÍSTO:
Výcvik PMT 2024/25 se bude odehrávat v krásném zenovém studiu Blízko sebe v Praze v Modřanech na adrese K Dolům 1973/38. V prostorách je k dipozici kuchyňka, dvě toalety, dvě sprchy a malá zenová zahrádka. Pro účastníky, kteří dojiždějí z daleka, je možné domluvit na místě přespání v ceně 300,- za noc.

Čas

Září 16 (Pondělí) 8:34 - červen 15 (Neděle) 8:34